מרכז שפת האכילה - חוות דעת

מרכז שפת האכילה - כרטיס ביקור
   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל