דרך הנשימה - מקום של תנועה מודעת - חוות דעת

   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל