קוסמטיקה רפואית טל קורן רמת גן - חוות דעת

   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל