הרמון היופי - סלי מזרחי - חוות דעת

   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל