מאמן כושר - יהודה-אודי פינטו - חוות דעת

   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל