מלון הר הכרמל - חוות דעת

מלון הר הכרמל - כרטיס ביקור
   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל